در سطح داخلی لاستیک تیوبلس، لایه ای از جنس بوتیل (یک ماده شیمیایی) وجود دارد که از نشت هوای داخل تایر به خارج جلوگیری می کند. این لایه در واقع از جنس همان تیوب معمولی است. بنابراین هنگام استفاده از تایر تیوبلس، نیازی به استفاده از تیوب نیست.

لاستیک تیوبلس (Tubeless tire)

همان طورکه می دانید، در لاستیک های عادی با فرو رفتن اشیاء نوک تیز به داخل آن ها، سوراخ و پنچر می شوند و هوای آن ها به سرعت خارج می شود. درحالی که در لاستیک های تیوبلس، با ورود جسم برُنده، پیرامون محل سوراخ شده به سرعت آب بندی می شود و دیگر هوا از آن خارج نمی شود و خود جسم خارجی به عنوان درپوشی برای جلوگیری از خروج هوای داخل تایر عمل می کند. استفاده از تایرهای تیوبلس که در حقیقت نصب آن ها در مقایسه با تایرهای متداول آسان تر است، همچنین از مزایای لاستیک های تیوبلس می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ موجب کاهش وزن خودرو، عمر بیش تر تایر، تعادل بیش تر در هنگام پیچ، ضریب ایمنی بالاتر، عدم ورود اشیاء ریز به داخل تایر، عدم وجود پنچری، و کاهش صدمات وارده به جلوبندی خودرو می گردد. در شکل زیر اجزای مختلف این لاستیک نشان داده شده است.

لاستیک تیوبلس (Tubeless tire)

تایرهای ران فلت (Run Flat Tyres) که در واقع همان تایرهای تیوبلس هستند، این امکان را برای راننده فراهم می آورند تا بتواند پس از پنچر شدن و خالی شدن باد تایر، تا یک مسافت مشخصی را بدون نیاز با تعویض چرخ در همان حالت طی کند. در داخل این تایرها لایه ای وجود دارد که حجم هوا را درون چرخ کاهش می دهد و وظیفه اصلی آن این است که هنگام پنچر و خالی شدن باد چرخ، از چسبیدن کامل آن به زمین جلوگیری می کند. به همین دلیل راننده می تواند با سرعت محدود و با چرخ پنچر مسافتی را بدون مشکل طی کند و خود را به محلی مناسب برای تعویض یا تعمیر چرخ معیوب برساند.

لاستیک تیوبلس (Tubeless tire)