یکی از مواردی که ممکن است برخی اوقات و در شرایطی خاص برای گیربکس های اتوماتیک پیش آید گیر کردن دسته دنده بر روی حالت P است به صورتی که به هیچ وجه امکان خارج کردن از این حالت وجود نخواهد داشت اما این پدیده به چه علت رخ می دهد؟ گیر کردن در حالت P به ندرت ممکن است رخ برهد اما یکی از مهم ترین دلایل ایجاد این حالت می تواند ناشی از بی احتیاطی راننده باشید بدین صورت که اگر در یک سراشیبی قرار داشته باشید و بدون کشیدن ترمز دستی، تنها خودرو را در حالت P قرار دهید این امکان وجود دارد که دنده در این حالت گیر کند.
حالت پارک یا P در گیربکس های اتوماتیک به عنوان یک کمک برای ترمز دستی قرار داده شده است و به نوعی یک مانع مکانیکی به حساب می آید که از چرخیدن مجموعه دنده جلوگیری می کند. اگر به جای استفاده از ترمز دستی تنها از حالت پارک استفاده کنید در برخی مواقع ممکن است با گیر کردن دنده مواجه شوید. این پدیده در خودروهای با گیربکس دستی نیز ممکن است رخ بدهد به طوری که اگر در سراشیبی تنها خودرو را در دنده قرار دهید و از ترمز دستی استفاده نکنید ممکن است در خلاص کردن دنده با مشکل مواجه شوید.
بنابراین در خودروهای گیربکس اتوماتیک توصیه می شود در هنگام توقف ابتدا در حالتی که گیربکس در حالت N یا خلاص قرار دارد ترمزدستی بالا کشیده شود سپس مکث کوتاهی انجام شود تا خودرو حرکت اضافه خود را انجام دهد و پس از آن گیربکس در حالت P قرار داده شود، بدین صورت از گیر کردن دنده در حالت P جلوگیری می شود.
اگر با گیر کردن دنده در حالت P نیز مواجه شدید عموما سازندگان گیربکس های اتوماتیک دکمه ای را در کنار دسته دنده قرار می دهند که در صورت گیر کردن دنده در حالت P با استفاده از آن می توانید گیربکس را از این حالت خارج کنید هر چند که توصیه می شود این کار باید توسط مکانیک ماهر انجام شود.