بی شک تنظیم باد لاستیک ماشین، یکی از فاکتور‌های تاثیرگذار برای کارکرد بهینه اتومبیل و عمر لاستیک است. تنظیم باد لاستیک هر ۳۰ روز یک بار و یا با هر بار بنزین زدن اتومبیل دریک ماه در عین حال با تغییر درجه حرارت به میزان ۱۰ درجه سانتیگراد و بیشتر به رانندگان توصیه می‌شود. باید دقت شود که باد لاستیک خودرو‌ها را هنگامی بررسی و تنظیم کرد که برای مدت حداقل ۳ ساعت بدون حرکت بوده یا مسافت بیش از ۲ کیلومتر را طی نشده باشد. 

بنابراین اگر لاستیک ماشین بر اثر پیمایش مسافتی هرچند کوتاه گرم شده باشد، برای جبران کاهش فشار باد در هنگام تنظیم، بهتر است ان را ۳ تا ۵ PSI بیش از میزان توصیه شده در حالت سرد، باد کرد. فشار باد لاستیک‌های جلو و عقب پراید باید روی عدد ۲۹ , لاستیک‌های جلو و عقب اریو ۳۲ , لاستیک جلو و عقب خودروی ۴۰۵ و پرشیا به ترتیب ۲۹ و ۳۰ , لاستیک‌های جلو و عقب دنا ۲۹ و فشار باد لاستیک‌های عقب و جلو ۲۰۶ و رانا، روی عدد ۳۳ psi تنظیم شود. در فصل گرما و سرما باید لاستیک خودرو با میزان فشار مناسب تنظیم شود، در خودرو‌های دوگانه سوز و یا خودرو‌هایی که معمولا در صندوق عقب آن‌ها بار اضافی حمل می‌شود، میزان فشار باد لاســــتیک‌های عقب آن‌ها باید به میزان ۲ تا۳ واحد psi نسبت به حالت اســــتاندارد بیشتر باشد.

   همچنین اگر قصد دارید در جاده‌های بین شهری تردد داشته باشید باید میزان فشار باد لاســــتیک‌های خودرو خود را به میزان ۱ تا ۲ واحد psi افزایش دهید این مقدار می‌تواند هنگامی که از گاز نیتروژن در لاســــتیک‌ها اســــتفاده می‌کنید نیز متفاوت باشد. فشار باد درون لاســــتیک‌ها معمولا با یکای psi سنجیده می‌شود و در آپاراتی‌ها نیز معمولا دستگاه فشار سنج با همین یکا کار می‌کند. اما برخی از خودرو‌ها ممکن اســــت میزان اســــتاندارد آن‌ها با یکای بار یا کیلو پاسکال نمایش داده شده باشد. هر یک کیلو پاسکال که با یکای Kpa نمایش داده می‌شود برابر با psi ۰.۱۴۵۰۳۸ و هر یک بار که با نماد Bar نمایش داده می‌شود برابر با ۱۴.۵۰۳۸ psi است.