امکانات خودروهای جدید به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آپشن‌هایی است که صرفا برای راحتی راننده و سرنشینان است، مانند ماساژور صندلی و تهویه هوای Dual Zone. دسته دوم آپشن‌هایی هستند که فقط جنبه ایمنی دارند و در آسایش سرنشینان تاثیری ندارد، مانند سیستم ترمز ضد قفل. اما دسته سوم آن‌هایی هستند که هم جنبه ایمنی دارند و هم جنبه آسایشی، مانند سیستم کمکی پارک یا (Park Assist System).

این سیستم به وسیله سه ابزار کار می‌کند:

حسگر‌های پارک: حسگرهایی هستند که در سپر عقب و جلو نصب می‌شوند و هنگام نزدیک شدن به یک خودرو به راننده قبل از برخورد هشدار می‌دهند.

دوربین دنده عقب: دوربین‌هایی که در قسمت عقب خودرو نصب شده اند و هنگام دنده عقب گرفتن تصویری از پشت خودرو به راننده می‌دهند.

دوربین‌های ۳۶۰ درجه: دوربین‌هایی هستند که در سر تا سر خودرو نصب شده اند و یک دید ۳۶۰ درجه از تمامی زوایا (حتی نقاط کور) به راننده می‌دهند. در برخی خودروها مانند ولوو، نرم افزارهای پیشرفته این تصاویر را با یکدیگر ادغام می‌کنند و دید از زاویه بالا (Bird Eye View) را به راننده می‌دهند.

سیستم کمکی پارک (Park Assist System)

این سیستم با جمع آوری اطلاعات سه عنصر بالا، می‌تواند کار خودش را انجام دهد. هنگامی که سیستم کمکی پارک را فعال می‌کنید، این خودرو ابتدا به وسیله سنسورهای پارک ارزیابی می‌کند که خودرو در چه محلی می‌تواند پارک کند.

پس از تشخیص این امر، خودرو به کمک اطلاعاتی که از حسگرهای پارک، دوربین دنده عقب و دوربین‌های ۳۶۰ درجه به دست می‌آورد اقدام به پارک می‌کند و شما فقط باید سرعت خودرو را به وسیله پدال‌ها تنظیم کنید.