در کشوری همچون آمریکا که یکی از بازارهای بزرگ خودرو جهان به شمار میرود و قوانین سفت و سختی برای عبور و مرور خودروها دارد امتیازهای خوبی به خودروهایی که از این نوع چراغ‌ها استفاده می کنند، می دهد.

برای نمونه اگر خودرویی از این نوع چراغ ها یا از سیستمی استفاده کند که به محض روشن شدن خودرو چراغهای نور پایین و یا چراغ های مخصوصی که برای استفاده در روز هستند را روشن کند هزینه بیمه کمتری را دریافت می کند.

حتما به خودتان می گوید روشن بودن چراغ خودرو در روز چه فایده ای دارد؟ در جواب این سوال بهتر است بدانید که استفاده کردن از این چراغ‌ها در روز برای جلب توجه عابران پیاده و یا راننده های عبوری می باشد نه خود راننده خودرو !! اگر به این مسئله توجه کنیم متوجه اهمیت این چراغ‌ها میشویم.

اگر در خیابان‌های شهر به ماشین های که از این نوع چراغ‌ها استفاده می کنند توجه کرده باشید حتما متوجه شدید که چگونه توجه شما را به خود جلب می‌کنند و این همان چیزی است که طراح های این نوع چراغ‌ها دنبالش هستند.

 یعنی جلب توجه عابر پیاده و راننده های دیگر به خودروی در حال عبور و رعایت کردن مسائل ایمنی و فاصله با خودروی مورد نظر. البته روشن بودن اجباری چراغ‌ها از ده های قبل در کشورهایی همچون سوئد اجرا شده است و علت آن مه آلود بودن بیشتر مناطق این کشورها در بیشتر روزهای سال است.

البته در این کشورها که در سال های قبل از چراغ‌های LED استفاده نمی شد، چراغ های جلو به محض روشن شدن خودرو به صورت خودکار روشن می شد.

تحقیقات نشان داده است که استفاده از چراغ های روشنایی در روز می تواند تصادف هایی که به علت عدم توجه راننده ها به خودروهای عبوری است را تا اندازه زیادی کاهش دهد.